Общински съветници

Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Николай Стефанов Георгиев
 2. Деница Иванова Коева
 3. Светлана Аврамова Ганева
 4. Добромир Стойков Добрев
 5. Даниел Георгиев Костадинов
 6. Любомир Недев Костурков
 7. Деница Петрова Цветанова
 8. Златка Николова Христова
 9. Койка Стоянова Петкова
 10. Иванка Генчева Варданян

Коалиция "ПРИЗ"

 1. Петър Алексиев Гайдаров
 2. Нина Петрова Райчева
 3. Трифон Гавраилов Димитров
 4. Мария Петрова Стоянова
 5. Беню Радилов Карамочев
 6. Цветомил Николаев Ненков

Политическа партия „Солидарност"

 1. Христо Методиев Ангелов

Политическа партия „Движение за права и свободи"

 1. Исмет Халилибрямов Ахмедов

Коалиция „БСП - Обединена левица"

 1. Никола Иванов Колев
 2. Георги Рачев Рачев
 3. Георги Иванов Николов
 4. Огнян Иванов Стоянов
 5. Нели Маринова Паличева-Величкова
 6. Гинка Григорова Рачева
 7. Марин Русев Богомилов
 8. Павлинка Йорданова Николова

Политическа партия „Ред, законност и справедливост"

 1. Ангел Станев Колев
 2. Румен Михайлов Иванов
 3. Иван Илиев Илиев

Политическа партия „Съюз на демократичните сили"

 1. Атанас Йорданов Петров
 2. Йордан Филипов Аврамов

Коалиция „Възраждане за Горна Оряховица"

 1. Денчо Колев Димов
 2. Владимир Ненков Събев
Общински съвет Горна Оряховица - мандат 2007 / 2011